Responsabilitat social de les empreses: valor afegit a la comercialització

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

A Catalunya un creixent nombre d’empreses agroalimentàries han incorporat valors socials i solidaris a la seva activitat, conscients dels beneficis que això aporta. A més, diverses entitats han sabut trobar al sector l’oportunitat de negoci […]