Indicació geogràfica

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) d’un producte agroalimentari és la denominació geogràfica d’una regió o un lloc determinats que serveix per designar un producte agrícola i alimentari originari d’aquest lloc concret, que té una qualitat determinada, la reputació i producció i/o transformació i/o elaboració del qual es realitzen en aquesta zona geogràfica delimitada.

igp