La Kresta

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

Aviram Agroecològic

La nostra forma de treballar es basa en la agroecologia perquè creiem en ella, com a agricultura realment sostenible social, tècnica i ambientalment.

L’activitat principal es centra en la producció d’ous i carn de pollastre de races autòctones, per a distribuir-lo directament a consumidors del Maresme i Barcelona.

Més informació: www.lakresta.cat