Consell Regulador del Cava

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

Organisme de control

Adscrit al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i amb seu a Vilafranca del Penedès, l’integren viticultors i elaboradors (escollits cada 4 anys), i representants de les comunitats autònomes de la regió i del Ministeri d’Agricultura.

El 1972 es va constituir com a Consell Regulador dels Vins Escumosos l’equivalent al de les denominacions d’origen. L’adhesió d’Espanya a la CEE va suposar el reconeixement del Cava com a vi escumós de qualitat, produït en una regió concreta, i el 1991 es va promulgar el nou Reglament, propi de la Denominació. El 1993 es constitueix el primer Consell Regulador del Cava d’acord amb el nou Reglament i amb les disposicions de la Unió Europea.

Funcions

Controla tot el procés de producció i d’elaboració, garantint l’origen i la qualitat del Cava; disposa de serveis de control propis per a qualificar i certificar l’origen i les característiques analítiques i organolèptiques del Cava. Té potestat sancionadora; porta els registres del sector i fa, a més, funcions de promoció i de foment d’estudis per a millorar-ne la qualitat.

Control i registres

Registre 1 d’explotacions vitícoles: Control del raïm, pràctiques de conreu i rendiments obtinguts.

Registre 2 de cellers elaboradors de vi base: Control d’instal·lacions, procedència del raïm i característiques analítiques i organolèptiques del vi.

Registre 3 de cellers d’emmagatzemament de vi base: Control de l’origen i de les característiques dels vins aptes per a ser destinats a Cava.

Registre 4 de cellers elaboradors de Cava: control de les instal·lacions, l’origen, el procés i les característiques analítiques i organolèptiques del Cava.

Cada explotació vitícola o empresa elaboradora està obligada a presentar declaracions periòdiques sobre raïms, entrades i sortides de vi base i informes de tiratge, d’ampolles en rima i de producció final. Els taps de tiratge de cada ampolla porten el número de registre de l’empresa i la contrasenya que n’acredita la data del tiratge.

El Comitè de Tast del Consell qualifica cada vi que opta a la denominació Cava, garantint-ne les característiques analítiques i organolèptiques i, en acabar el procés, el Consell autoritza les etiquetes i expedeix els precintes que garanteixen l’origen, l’elaboració i la qualitat del Cava.

Relació amb altres institucions

El Consell col·labora amb institucions dedicades a promoure i difondre el Cava, especialment amb la Confraria del Cava Sant Sadurní. Cada any, aquesta confraria organitza la Setmana del Cava en aquesta població, que comença el cap de setmana anterior al 12 d’octubre.

Durant aquesta setmana, el Consell participa en tots els actes festius de divulgació i promoció del Cava, que comencen amb la Coronació de la Reina del Cava i els Confrares de Mèrit i Honor i, especialment, el Congrés Internacional del Cava, que anualment exposa i analitza les darreres novetats mundials que afecten el sector d’escumosos de qualitat.

Consell Regulador del Cava:
Web:
www.crcava.es
Email: consejo@crcava.es