Especialitat tradicional

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

L’Especialitat Tradicional Garantida (ETG) és una certificació de característiques específiques que reconeix, mitjançant un registre, un producte agroalimentari que presenta alguna de les característiques següents: s’ha obtingut a partir de matèries primeres tradicionals, o té una composició tradicional, o s’ha obtingut mitjançant un mètode de producció o transformació de tipus tradicional.

etg