Formatge Ecològic de Puigcerver

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

Petita empresa familiar amb més de 20 anys d´ experiència; dedicada a l´ elaboració de formatge ecològic de cabra a partir d´ un ramat de cabres de raça murciana.

Centren la seva producció en: formatge madurat de cabra, tupí i cabrits.

Vivim en un lloc privilegiat, d´ alta muntanya, que ens ha permès entre altres coses, realitzar el nostre projecte i posar en pràctica una altra opció de vida; a la llarga podria ser una alternativa sostenible per molts pobles dels Pirineus.

Durant tots aquests anys, hem anat veient els canvis de mentalitat al món agrari, arribant a la conclusió que no és suficient en fer les coses ben fetes, ja que havia factors que no podíem controlar (pinsos, alfals, tractaments agressius preventius), no era suficient tenir un ramat i fer el formatge, amb la nostra llet, feia falta també les garanties fitosanitàries, oferint un producte realment de qualitat.

Qualitat que nosaltres no solament entenem per les seves característiques organolèptiques, gust, textura, aparença, sinó que també va unida al que considerem un aliment natural.

En una cadena tot afecta al producte final, per això ens varem reconvertir i donem primícia a la qualitat, tal i com nosaltres ho entenem.

Avui en dia podem garantir un formatge lliure de transgènics, additius, pesticides, antibiòtics i seguiríem enumerant per demostrar el que significa menjar un producte que “simplement” és sa.

formatge_Puigcerver

Més informació: www.ecologicdepuigcerver.com