IGP. Pernils del Matarranya i D.O. “Jamón de Teruel”

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

La presència de granjes de porcs al territori és considerable i afecta a la imatge dels pobles. De fet Catalunya compta amb una població de més de 10,5 milions de porcs (la més alta d’Europa).

A l’Aragó, però, aquest sector econòmic té un prestigi reconegut a nivell internacional gràcies a la DO “Jamón de Teruel”, que inclou la comarca del Matarranya i reconeix, a més, tots els aliments derivats del porc.

Consell Regulador de la IGP. Pernils del Matarranya
Web:

Consejo Regulador de la DO. Jamón de Teruel
Web: www.jamondeteruel.com