El Rostoll Verd

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

El Rostoll Verd és una associació de l’àmbit del Bages sense ànim de lucre i amb vocació d’autogestió.
Estem adscrits a les coordinadores estatal i catalana de cooperatives i associacions de consumidors de productes ecològics.

OBJECTIUS
L’associació ofereix la possibilitat als seus socis de consumir productes ecològics provinents d’àrees properes a Manresa i fomenta el consum de productes de comerç just.
L’associació promou la difusió de la seva ideologia de consum responsable i fomenta la formació interna i externa dels seus socis.

ELS SOCIS
L’associació està formada per socis agrupats en unitats de consum. Els socis treballen per assolir els objectius de l’associació organitzats en diferents comissions de treball.

Drets dels socis
– Consumir productes ecològics a preus raonables.
– Oferir la producció pròpia a l’associació, si en té.
– Decidir el funcionament de l’associació participant al plenari i a les comissions,
– Accedir a una llista interna d’informació.
– Rebre un tracte preferencial en cas de dificultats econòmiques.
– Participar en activitats internes lúdico-formatives.
– Tenir lliure adhesió i baixa voluntària.

Més informació: www.rostollverd.org