Mel

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

Els tipus de mel protegits amb la Marca Q són la mel de flors (multifloral o unifloral) i la mel de melat, si tenim en compte l’origen botànic, i la mel centrifugada, la mel cremosa i la mel en seccions, si ens fixem en la seva presentació i el seu procediment d’obtenció.

L’obteniment de mel es fa mitjançant les pràctiques apícoles tradicionals aprofitant la flora autòctona de Catalunya. La mel amb Marca Q, no pot ser pasteuritzada. A les etiquetes hi figura, a més de les mencions que exigeix la legislació vigent, la denominació del producte (tipus de mel), el distintiu de la Marca Q i el nom de l’entitat de certificació.

mel

Contingut publicat a RuralCat.