La Bajoca, grup de consum

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

El Grup de Consum està format per socis i sòcies que han decidit unir-se per tal de formar un grup de consum que es basi en la relació directa entre productor i consumidor. L’objectiu és aconseguir productes de proximitat respectuosos amb el medi natural i social a preus assequibles i, al mateix temps, justos per als productors. Per això, procurem que els productes que comprem siguin de producció local, prioritzant la producció ecològica i de confiança.

El grup de Consum està format per un seguit de nuclis familiars que junts s’organitzen autònomament, sense intermediaris, per tal d’establir una relació comercial directa amb productors de proximitat.

L’organització del Grup de Consum és horitzontal i les decisions es prenen per consens durant les assemblees del Grup, convocades amb una periodicitat variable, segons s’estimi convenient. A més, cadascun dels membres pot participar, quan ho cregui convenient, d’una de les comissions que vetllen per un aspecte determinat del funcionament del Grup.

Les comandes i el repatirnent dels productes es fa setmanalment a través d’una pàgina web gestionada per una persona dedicada.

Com puc participar?

Per visualitzar els productes disponibles i fer comandes online, cal que us doneu d’alta primer com a soci del grup de consum de La Turba.

Més informació: http://consum.laturba.cat