DOP. Sobrassada de Mallorca

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

A principis de 1996, la Unió Europea va otorgar a la sobrassada de Mallorca la Indicació Geogràfica Protegida, que extén la protecció concedida inicialment a España, al conjunt del territori de la Unió Europea.

Ingredients: carn de porc, magre i xulla, pebrebord, sal i pebrebò.
Queda prohibit l’ús de colorants artificials ni naturals.

La sobrassada de Mallorca està elaborada amb carns seleccionades de ramat porcí.

La sobrassada de Mallorca de porc negre està elaborada amb carns seleccionades de porc de raça autòctona mallorquina.

Es tracta de la raça porcina autoctona de Mallorca; el Consell Regulador s’encarrega d’autoritzar, registrar i inspeccionar les explotacions ramaderes dedicades a aquest animal.

El Consell Regulador n’examina la criança en llibertat i l’alimentació, basada en figues i garroves, complementada amb cereals i lleguminoses.

Per garantir que el porc negre destinat a la producció de la sobrassada tengui una vida i una criança adequades, és marcat des del seu naixement amb una placa d’identificació numerada.

sobrasada_Mallorca

Consel Regulador de la DOP. Sobrassada de Mallorca
Web: www.sobrasadademallorca.org