Què és PdC?

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

En un món cada dia més globalitzat, inmers en un procés altament competitiu, les grans cadenes de distribució presionen per reduir costos i imposar els seus criteris logístics i la seva estrategia de màrqueting als productors. La producció tradicional freqüentment es veu modificada amb components químics i genètics per reduir els terminis de maduració, modificar formes, colors i mides, amb l’objectiu d’oferir al públic final un producte més econòmic i visualment més “estètic”.

Les organitzacions de productors, consumidors i les administracions públiques tracten de protegir l’herència cultural dels procesos productius tradicionals, més respectuosos amb la natura, i alhora establir uns nivells mínims de qualitat. Per això, conceptes com la trassabilitat, seguretat alimentària, els certificats ecològics, les denominacions d’origen i les diferents indicacions geogràfiques estàn agafant un pes creixent en el mercat.

Aquest blog pretén arribar a ser el recull més complert de productes elaborats de forma artesanal, ecològica, tot respectant el saber fer tradicional. Un punt de trobada pels consumidors més exigents, conscienciats de la importància d’una alimentació saludable i el desenvolupament sostenible del nostre entorn rural.

En aquests moments (desembre 2009),  ja superem els 250 productes, però aquesta xifra creix progressivament i podrà superar a curt termini fàcilment a les 1000 referències.

El blog serà preferentment en català i recollirà productes de tot el territori de parla catalana (Catalunya, València, Illes Balears, regió de Múrcia, franja d’Aragó, Catalunya Nord, Andorra).

També podreu trobar informació actualitzada sobre fires i mostres agràries, mercats artesanals i ecològics.