DOP. Ensaïmada de Mallorca

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

El C.R. controla la qualitat de l'”Ensaïmada de Mallorca”, tant pel que fa al punt de vista físic, com químic i organolèptic. El Comitè de Tast és l’encarregat d’avaluar les caracte-rístiques organolèptiques i emetre el corresponent Informe Sensorial. El procés de fermentació ha de durar com a mínim 12 hores.

L'”Ensaïmada de Mallorca” s’elabora amb farina de força, aigua, sucre, ous, massa mare i saïm. El caràcter artesà del producte determina que sigui difícil donar una fórmula exacta, per la qual cosa s’han establert intervals que defineixen la proporció de cada ingredient i que donen lloc al producte tradicional d’excel·lent qualitat.

Tipus de producte

“Ensaïmada de Mallorca” llisa, denominació tradicional que fa referència que no porta cap tipus de farcit o cobertura.

“Ensaïmada de Mallorca” de cabell d’àngel, elaborada amb els mateixos ingredients que la llisa però amb una petita variació durant el procés d’elaboració per procedir al farcit amb cabell d’àngel.

ensaimada

Consell Regulador de la DOP. Ensaïmada de Mallorca
Web: www.ensaimadademallorca.com