Productes Locals de Qualitat

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

La Diputació de Tarragona impulsa, a través de l’Organisme Autònom Desenvolupament Local, el projecte PLQ (Productes Locals de Qualitat). L’objectiu del projecte és promocionar aquells productes agroalimentaris que es cultiven o elaboren dins de l’àmbit territorial de las comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Productes Locals de Qualitat és un distintiu que agrupa els productes amb distintiu d’origen i qualitat agroalimentària: Denominació d’Origen (DO), Denominació d’Origen Protegida (DOP), Marca de Qualitat Alimentària (MQ) i Indicació Geogràfica Protegida (IGP).
Productes Locals de Qualitat també aplega productes que sense tenir d’aquests distintius bé mereixen el nostre reconeixement (per tradició, pertinença o qualitat….), són per exemple l’all de Belltall, la carxofa d’Amposta, els pebrots de la Riera de Gaià, el vimblanc de Vinebre, el menjarblanc o el cóc de brossat….i molts altres que apareixen citats al llibre Amb els cinc sentits que va editar la Diputació de Tarragona ara fa una any i que recollia tot aquest patrimoni que és molt ric i representatiu de les nostres comarques.

PLQ realitza les funcions d’un distintiu comercial, és a dir, facilitar el reconeixement del producte amb la finalitat de sumar a l’esmentat producte una sèrie d’atributs. La voluntat és que es reconegui :

  1. El distintiu de la qualitat
  2. La pertinença al territori
  3. La tradició en la seva elaboració.

La riquesa de productes amb distintiu d’origen i qualitat agroalimentària que es localitzen a la demarcació de Tarragona és un dels principals valors amb els que compten els nostres municipis. Malgrat això, un dels aspectes que els hi afegeix valor com és la seva dispersió dins del territori, a la vegada dificulta el seu accés al mercat i la seva diferenciació de la resta de productes de similars característiques. El fet de disposar d’aquest reconeixement permet que, la suma de tots els elements que el composen, dotin als productes PLQ d’una garantia de qualitat i de territorialitat que faciliti el reconeixement del consumidor.

Més informació: www.diputaciodetarragona.cat