Varietats locals

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

Els sistemes de producció ecològica, a part del seu reconegut valor de producció d’aliments de qualitat, sans i millorador dels agroecosistemes, són els que tenen més capacitat de promoure la conservació dinàmica de la biodiversitat.

Tanmateix, la conservació de la biodiversitat en agricultura ecològica no només es fonamenta en el cultiu de varietats locals.

Cal tenir present que la biodiversitat no són recursos genètics aïllats sinó que s’uneix a la diversitat cultural del pagès, a l’heterogeneïtat dels territoris i sobreviu gràcies a la capacitat de generar iniciatives de producció i intercanvi de llavors i a l’existència de mercats i consums locals.

La nova conjuntura creada a Europa pel creixement de la demanda de productes ecològics i la necessitat de crear un marc tècnic i legal propi per a la producció de llavor ecològica hauria de servir per reprendre i definir el paper dels pagesos i consumidors en el procés productiu de les llavors.

varietats_locals

Informació publicada a www.ruralcat.net.