Eco Xarxa del Montseny

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

ecoseny
L’Eco Xarxa del Montseny és una associació de ciutadans de la bioregió del Montseny, units de forma continuada per crear espais econòmics complementaris a l’economia oficial, així com mecanismes de suport, ajuda mútua i aprenentatge, en base a criteris de sostenibilitat ecològica, proximitat i solidaritat.

Fem ús d’una moneda local (també dites socials, paral·leles, complementàries, o apropiades), l’Eco Seny, per permetre el funcionament d’un sistema d’intercanvis multirecíprocs a la regió, sense fer ús del diner.

També ens ajuda a l’hora de generar i organitzar espais de consum i de produccions que es relacionen amb espais externs a la regió, on combinem l’EcoSeny amb l’Euro.

Basem la nostra economia local en:

1. els intercanvis regionals, directes o amb EcoSenys, a través de la Xarxa d’Intercanvi del Montseny
2. les compres col·lectives a través de la Central de Compres de l’EcoXarxa, i
3. la producció col·lectiva de determinats béns de consum per comercialitzar fora de la regió a través dels Espais de Producció de l’EcoXarxa.

D’aquesta manera podem crear un nou nivell d’activitats socials i econòmiques més proper, en base a formes autogestionàries, lliures, ecològiques i basades en la solidaritat i els mètodes de presa de decisió del cercle i el consens.

Ens basem en les moltes experiències dutes a terme al món, que ens ensenyen com construir models d’economia més propers, a una escala humana i bioregional, que complementen l’economia del diner oficial.

A més d’aquests espais en el camp econòmic, centrals a la xarxa, hi ha 7 altres àrees en les que organitzem tallers, seminaris, cursos i altres activitats:

1. Àrea d’ecologia
2. Àrea de salut holística i creixement personal
3. Àrea d’infància i pedagogia
4. Àrea de noves tecnologies
5. Àrea d’art, artesania i cultura
6. Àrea d’agricultura
7. Xarxa d’Internet Lliure i Sense Fils

Tothom està convidat a unir-se a l’EcoXarxa, només cal adherir a la Carta de Principis de la Xarxa i participar de forma activa i responsable, començant per ser Pro-sumidors, és a dir productors i consumidors alhora, així com actuar de forma ètica, honesta i col·laborativa.

Creiem que la xarxa no és una utopia, sinó el camí cap a la utopia; un camí d’aprenentatge i pedagogia social que ens permeti sortir de patrons de vida alienats i aïllats del model urbà neolliberal, per poder crear formes de vida més plenes, comunitàries, sostenibles i col·laboratives.

Més informació: www.ecoseny.net