Producció Integrada

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

La Producció Integrada és un sistema de producció d’aliments de Qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i amb el medi ambient.

La Producció Integrada dóna resposta a les demandes de qualitat i seguretat en els aliments que exigeixen els consumidors responsables. La qualitat i la seguretat dels productes es garanteix mitjançant una certificació oficial.

Què aconsegueix?

Utilitzar tècniques de producció, comercialització i elaboració que garanteixen la qualitat dels productes.
Respectar amb aquestes tècniques el Medi Ambient i la Salut dels consumidors i dels pagesos perquè:

– Minimitzen l’ús de productes agroquímics i d’adobs en la producció d’aliments.
– Apliquen processos que afavoreixen la diversitat de l’ecosistema agrícola, ja que respecten la flora i la fauna autòctones, i potencien l’activitat conservadora del medi rural i del paisatge.
– Produir d’acord amb les tècniques que tenen en compte els moderns coneixements tècnics i científics.
– Adaptar les empreses agrícoles a la forma de producció intensiva per assegurar la viabilitat econòmica.

Com?

Els productors, elaboradors i envasadors dels aliments estan obligats a cumplir totes les condicions fixades prèviament a les normes tècniques de producció establertes per a cadascun dels cultius. Una d’aquestes normes és l’obligació de portar un Quadern d’Explotació i, si escau, un Quadern de Postcollita, on s’anoten totes les intervencions que fan sobre el cultiu i sobre els productes. Així es controla la història dels aliments, des del camp fins al punt de venda (traçabilitat).
Només se certifiquen els productes que compleixen estrictament la Norma EN-45011. Aquests productes s’identifiquen amb la marieta, el distintiu de Producció Integrada.

Qui ho garanteix?

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i el Consell Català de la Producció Integrada garanteixen que els productes etiquetats amb el distintiu de Producció Integrada (imatge de la marieta) compleixen les normes establertes pel Decret 214/2002, que regula aquesta producció.

produccio_integradaMés informació: www.producciointegrada.cat