Peix blau

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

Les espècies de peix blau, amb les seves mides mínimes autoritzades, que poden gaudir de la Marca Q són exclusivament les següents: Sardina (12 cm), seitó (11 cm), verat (18 cm), bis (18 cm), boga (11 cm), sorell (12 cm).

El peix ha de ser capturat amb arts d’encerclament que no tinguin una llargada superior a 300 metres, sense comptar la llargada dels punys, equivalents com a màxim a 15 metres cadascun. Un cop encerclat el banc de peixos prèviament localitzat, es mantindran vius a la xarxa fins al moment del seu envasat amb gel picat en la proporció 2/1 (dues de peix per una de gel).

La presentació del peix es fa en caixes no recuperables, de forma rectangular, de material autoritzat i amb una cabuda màxima de 6 kg. Al punt de venda, el consumidor pot distingir el peix blau Marca Q perquè a les caixes hi figura, a més de les indicacions que exigeix la legislació vigent, la següent informació: el logotip de Marca Q, logotip de la confraria corresponent, data de captura, identificació de l’embarcació, qualitat certificada per una entitat de control i capturat amb arts d’encerclament.

peix_blau

Contingut publicat a RuralCat.