DOP. Les Garrigues

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

Les Garrigues, amb 30 anys d’existència, és la Denominació d’Origen d’oli més antiga del territori espanyol (1975) i fou certificada per la Unió Europea com a denominació d’origen protegida (1996). La DOP Les Garrigues és l’organisme de certificació que sotmet l’oli de les cooperatives inscrites a rigorosos controls de producció i elaboració que garanteixen l’origen i la màxima qualitat del que, sens dubte, és un dels millors olis del món.

L’acidesa màxima permesa pel reglament de la Denominació d’Origen és de 0,5º i cal destacar que els olis comercialitzats amb el seu segell tenen una acidesa mitjana inferior a 0,2º.

Per a l’elaboració de l’Oli d’Oliva Verge Extra de la DOP Les Garrigues s’utilitza, únicament, oliva arbequina d’alta qualitat, collida directament de l’arbre.

L’oli s’obté de la molturació de l’oliva en fred per a preservar totes i cadascuna de les propietats naturals del fruit. El resultat és un suc de fruita, natural, un oli ric en polifenols, agents antioxidants propis de l’oliva molt beneficiosos per a la salut. Els controls sobre la producció certifiquen pràctiques agrícoles correctes i respectuoses amb el medi ambient. Els mètodes de conreu aplicats pels agricultors de la DOP Les Garrigues, les condicions climàtiques de la zona, la cura en la collida de l’oliva arbequina i l’elaboració de l’oli són la principal garantia per a l’obtenció d’un oli 100% natural de gran qualitat.

Classificació

L’oli d’oliva verge és el que s’obté de l’oliva mitjançant procediments mecànics o altres mitjans físics. En funció de la seva qualitat i de la seva acidesa –tenint en compte que la legislació comunitària no permet l’envasament d’olis verges amb acidesa superior a 2º– els olis d’oliva verge es classifiquen en:

Verge Extra
Amb una acidesa màxima de 0’8º, és la categoria més alta dels olis d’oliva verge.

L’oli amb Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues pertany a aquest grup i, a més, la seva acidesa no supera les dues dècimes (0’2º) de mitjana.

Verge
Amb una acidesa d’entre 0’8 i 2º.

Llampant
Molt defectuós i amb una acidesa per sobre dels 2º. No és apte per al consum directe i haurà de passar per processos de refinació per a poder consumir-lo.

Refinat
És el que s’obté de la refinació i rectificació amb processos químics dels olis que no són aptes per al consum directe. La refinació comporta la pèrdua de les característiques de l’oliva i només queda un greix d’origen vegetal.

Oli d’oliva
S’obté de la barreja d’olis refinats amb un mínim percentatge d’oli verge per aconseguir una mica de color i sabor perquè el consumidor no el rebutgi. Aquest oli és d’inferior qualitat que els olis verge extra i els verge, perquè el seu contingut majoritari és l’oli d’oliva refinat.

oli_Garrigues

Consell Regulador de la DOP. Les Garrigues
Web: www.olidoplesgarrigues.com