Maduixa del Maresme

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

La zona més muntanyosa de la comarca del Maresme compta amb un microclima i unes condicions orogràfiques molt favorables per al conreu de la maduixa: als terrenys amb pendent l’angle d’incidència dels raigs solars a l’hivern és major i per tant reben més radiació, per una altra banda, la capacitat de drenatge del sauló permet un millor desenvolupament de l’arrel de la planta. Tots aquests factors repercuteixen favorablement en la qualitat de les maduixes del Maresme.

Les maduixes del Maresme es caracteritzen per un color vermell intens, un sabor molt dolç amb un punt d’acidesa, una textura carnosa i una agradable aroma, especialment quan són acabades de collir. Destaca per la seva qualitat la varietat ‘pàjaro’.

maduixes

Contingut publicat a www.gastroteca.cat.