Responsabilitat social de les empreses: valor afegit a la comercialització