Mercat de Mercats promourà els productes catalans al centre de Barcelona