El sector de la fruita dolça prioritza la comercialització i promoció