Festa d’Ofrena de Fruits del Camp

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

Celebració de la missa d’ofrena dels fruits i verdures del camp a l’església de Santa Maria de Rubió. Aquesta celebració serà presidida per la parella de pubills que l’any passat van representar a Rubió en […]