Fòrum de comercialització dels productes agrorurals

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

Venda directa, producte de temporada, comerç de proximitat, comerç just, quilòmetre zero, són termes que darrerament s’estan posant d’actualitat, que sembla que han de suposar un canvi important en l’escenari actual i que, si ens parem a pensar un moment, ens adonem que a Valls ja fa 800 anys que aquests conceptes estan d’actualitat. Tot i amb això, és necessari, i més en temps de crisi, aturar-se a pensar en com es pot millorar el que ja es té.

Aquest Fòrum de comercialització es planteja com una jornada de treball. Un dia per pensar en tots els agents implicats en el món agrorural, en què es pot fer, quins mecanismes i instruments es poden implementar per a obtenir beneficis d’accions coordinades entre l’agricultura, el turisme, l’hostaleria, la restauració i el comerç. Conscients de les sinergies que es poden generar entre aquests sectors, proposem dedicar un dia a fer-nos plantejaments de futur, acompanyats de diferents administracions que ofereixen una acció coordinada de suport al sector privat, que sens dubte, en qualitat d’expert i primer interessat, ha de ser protagonista destacat d’iniciatives de progrés.

L’objectiu és acabar el dia responent a les preguntes: Què es pot fer més? Qui, com i quan? Amb plantejaments senzills, però que marquin un camí en el que tots puguem avançar.

Data: 22 de novembre de 2010
Lloc: Hotel Class Valls
Preu de la inscripció: 15 €
Data límit d’inscripció, dimecres 17 de novembre.

Més informació: Generalitat de Catalunya

Comentaris tancats.