Oliveres Trobades, una experiència de conservació de la diversitat agrària