Els horts ecològics escolars i familiars

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

horts-escolars

El dissabte 19 de novembre és realitzarà a L’Hort de la Sínia la jornada tècnica “els horts ecològics escolars i familiars”, dins la programació del pla anual de transferència tecnològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Presentació

La creació i el manteniment d’un hort escolar ecològic pot convertir-se en una eina pedagògica de primer ordre, ja que l’hort escolar constitueix un model, a escala reduïda,
d’organització i de relacions entre l’ésser humà i la naturalesa.

L’hort escolar permet entendre l’educació ambiental com un procés interdisciplinari, que facilita la comprensió de les interrelacions dels éssers humans entre si i amb la naturalesa,
emmarcant tot això dins d’un projecte educatiu global.

De fet, l’hort escolar ofereix models didàctics que potencien la comprensió dels conceptes de biodiversitat, ecosistemes, ecologia bàsica, integració amb el medi ambient o respecte
mediambiental, al mateix temps que fomenta valors com el treball en equip i la cooperació mútua i apropa als alumnes a la cultura rural i agrícola.

La ponència principal d’aquesta jornada anirà a càrrec del Mariano Bueno, pioner-divulgador de l’agricultura ecològica, expert en geobiologia i ecobioconstrucció entre altres. És autor de diversos llibres, El huerto familiar ecològico, Manual pràctico del huerto ecològico, Como hacer un buen compost, Vivir en casa sana, etc.

Mes informació:

Joan Vives (655 48 61 15)
L’Hort de la Sínia. Centre d’Educació Ambiental-Parc Agroecològic del Gaià.

ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA.
www.siniadelgaia.com
www.riugaia.cat

Comentaris tancats.