Creixent interès pels productes de proximitat i locals així com pels ecològics