L’enoturisme a les nostres comarques

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

La demarcació de Tarragona, que inclou les marques turístiques Costa DauradaTerres de l’Ebre, es caracteritza per una notable especialització agrària en el sector enològic. Vuit de les 10 comarques que la conformen estan incloses en les diferents denominacions d’origen de vi. Els paisatges de vinya estan omnipresents al territori i d’aquí que hagin aparegut iniciatives com la de denominar les comarques de Tarragona amb el nom de País del Vique es configura com l’integrador de tots els territoris de les Denominacions d’Origen (DO) de la demarcació.
El nombre de DO és força elevat per a un territori relativament petit com el que ens ocupa: Terra AltaPrioratMontsantTarragonaConca de Barberà i part dePenedès. A aquestes caldria afegir, a més la DO Catalunya i la DO Cava. Aquesta singularitat és el resultat d’aspectes històrics, paisatgístics, climàtics i edàfics. Tanmateix, el resultat són DO amb territoris la dimensió dels quals condiciona la seva capacitat de notorietat internacional a diferència de les grans destinacions enoturístiques europees (Borgonya, Burdeus, Rioja). En aquest context, la generació d’un espai integrat d’enoturisme a la demarcació sembla una aposta raonable.

Cadascuna de les DO compta amb diversos elements diferencials i de singularització, però hi ha actius comuns que aporten valor al conjunt del territori, entre els que es destaquen els valors històrics, concretats en els cellers monumentals, les anomenades Catedrals del Vi, construccions modernistes de principis del segle passat, mostra del potencial que històricament ha tingut la producció del vi al territori. Des de la visió del potencial turístic, aquestes catedrals aporten diferenciació, de la mateixa manera que ho fan els nous cellers d’arquitectura singular.

La diferenciació del territori no l’aporta tan sols la monumentalitat de les construccions, sinó també la diversitat i qualitat dels seus vins i dels paisatges que els generen. Així, l’experiència enoturística no s’ha de recloure a l’interior del celler, sinó que ha d’integrar els paisatges de vinyes i els enclavaments rurals entre els seus actius. El fet que les xarxes de camins rurals estiguin integrats en l’oferta enoturística i que operadors especialitzats se n’hagin fet ressó mostra el seu valor.
Els vins, singulars, són resultat de la combinació de sòls, microclimes i varietats de vinya, algunes de les quals són exclusives d’aquest territori. Aquests vins han obtingut les últimes dècades un reconeixement internacional que ha posicionat algunes de les DO del territori, sobretot la DOQ Priorat entre les de major prestigi a escala mundial.
A banda de l’atractiu enoturístic del territori cal posar èmfasi en la vocació turística, consolidada sota les marques Costa Daurada i Terres de l’Ebre. Una llarga tradició d’acollida que ha consolidat una important especialització, sobretot al litoral i a tocar de les diferents DO de la demarcació.

Les comarques de Tarragona, compten, doncs, amb un enorme potencial d’atractivitat enoturística i un bagatge i desenvolupament de l’activitat del turisme.
La combinació d’aquests dos eixos està estructurant una de les ofertes de major recorregut enoturístic de l’Estat espanyol i del continent. Els eixos sobre els que s’ha treballat i s’està treballant són:

  • Condicionament de l’oferta i desenvolupament de serveis per al visitants en l’espai enològic.

  • Desenvolupament dels actius humans adequats per gestionar l’experiència enoturística, tant dins dels espais enològics com en l’oferta turística.

  • Desenvolupament d’ofertes turístiques relacionades amb la cultura del vi. En aquest sentit destaquen els tractaments de salut que utilitzen el vi, comuns ja als spa i centres de salut del territori, així com l’assumpció del valor per part d’alguns dels restaurants del territori que són carta de presentació del producte enològic.

  • Accions de comercialització i comunicació, tant a nivell de DO com a nivell de marques turístiques, que han consolidat la integració de l’oferta enoturística en els circuits d’operadors especialitzats.

L’enoturisme és una activitat que creix amb força a nivell internacional. Les zones de producció d’Europa, Amèrica, Oceania i Àfrica han esdevingut destinacions turístiques de referència per un mercat de proximitat en un principi i com a destinacions internacionals finalment. Moltes destinacions se situen en una posició competitiva avantatjosa i esdevenen referència per a operadors turístics i mercats potencials. És el resultat d’anys de desenvolupar projectes turístics vinculats a la qualitat del producte enològic. Les destinacions de la demarcació de Tarragona es troben en situació diversa pel que fa al seu nivell de posicionament en relació als mercats domèstic i internacional, de forma que mentre algunes DO se situen com a destinacions destacades, altres encara estan en una fase incipient d’aquest reconeixement dels mercats. Amb tot, l’èxit de les diferents destinacions enoturístiques rau en saber adaptar la seva singularitat i capacitat d’acollida a un projecte turístic. No és possible que les destinacions enoturístiques mimetitzin el seu model de desenvolupament. Cada destinació ha de definir el seu model i l’efecte volgut de l’activitat turística. Les diferents DO de la demarcació es troben amb la necessitat de definir aquest model de desenvolupament conjunt i és, en aquesta línia, que han aparegut iniciatives com la del País del Vi.

La diversitat i el nombre elevat de destinacions enoturístiques existents a escala mundial ha afavorit la generació d’una política d’estructura- ció de l’oferta en base a generar productes turístics fàcilment identificables per a la demanda, com ara les rutes de vi on s’agrupen destinacions amb voluntat d’esdevenir els eixos destacats de l’activitat . Aquestes agrupacions són, ara per ara, els punts calents del desenvolupament enoturístic.
Una iniciativa local recent ha estat l’organització, per part de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona CEPTA, dels Premis a l’Excel·lència Enoturística.

Comentaris tancats.