L’etiquetatge alimentari

[ Traduire en français ] [ Traducir al español ] [ Translate to English ] [ Ins Deutsche übersetzen ]

Segur que a molts de nosaltres quan anem a comprar productes alimentaris ens venen al cap algunes qüestions com ara: “hauria de llegir més atentament l´etiqueta” o “serà correcta la informació de l´etiqueta?”

L’etiqueta dels productes és la via més senzilla i directa d’obtenir informació bàsica sobre allò que estem comprant, llegir-la acuradament ens permetrà seleccionar els aliments amb més seguretat.

Estudis recents sobre els hàbits de les persones consumidores a Catalunya, assenyalen que ens fixem bàsicament en el preu, la data de caducitat i l’origen del producte. No obstant, si llegim habitualment l’etiqueta coneixerem molts altres aspectes referents als aliments que adquirim.

Aquesta guia vol recollir la informació que trobareu en l’etiquetatge alimentari, tant si és obligatòria com facultativa.

Com a norma general l’etiquetatge no ens ha d’induir a error sobre les característiques del producte. No pot atribuir-li efectes o propietats que no tingui, ni destacar unes característiques particulars si tots els productes similars les tenen.

Tots els productes exposats per a la seva venda han d’exhibir de forma clara el seu preu (PVP, inclosos els impostos). En els productes de venda a doll, s’ha d’indicar el preu per unitat de mesura.

Els productes envasats han d’indicar el PVP i el preu per unitat de mesura. No es poden atribuir als aliments, ni esmentar, propietats preventives, terapèutiques o curatives de malalties humanes. S’exceptuen les aigües minerals naturals i els productes destinats a una alimentació especial, que tenen la seva pròpia reglamentació.

Podeu ampliar la informació sobre els diferents tipus d’etiquetatge a la Guia de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC).

Comentaris tancats.