L’artesania alimentària guanya terreny a Catalunya