Els aqüicultors del Delta es preparen per produir musclo ecològic al 2013