El CCPAE presenta la nova Guia d’Operadors Ecològics de Catalunya